Privacy Policy

PRIVATLIVSPOLITIK

Beskyttelse af persondata

Du skal kunne stole på, at dine persondata opbevares sikkert og ansvarligt hos DK Company A/S.
Persondata deles desuden kun indenfor DK Company A/S (inkl. datterselskaber), og vi videregiver ikke dine persondata til 3. part, medmindre at vi lovgivningsmæssigt er forpligtiget til det, eller at du på anden vis accepterer dette. Vi indsamler desuden heller ikke persondata nogle steder, uden at du selv har opgivet disse ifm. afgivelse af ordrer, kundeundersøgelser e.l., og ingen af de persondata, vi indsamler om dig, er følsomme.

Herunder kan du læse mere om, hvordan vi indsamler persondata hos DK Company A/S, hvorledes vi opbevarer dem, og ikke mindst hvordan du kan få indsigt i og/eller tilbagekalde netop dine persondata.

Sådan bruger vi dine persondata

De oplysninger du afgiver, bruger vi hovedsageligt for at kunne overholde aftaler med dig. Dette kunne eksempelvis være i forbindelse med, at vi på din opfordring skal kunne sende dig nyhedsbreve eller kataloger; at vi skal kunne sende dine bestilte varer til den korrekte adresse og lignende.

Vi indsamler oplysninger til brug for:

• Udsendelse af nyhedsbreve, kataloger og anden markedsføring (kun med dit samtykke).

• Analyse og statistik, da vi har en væsentlig interesse i at kende vores kunder bedst muligt, og for at sikre at du og andre kunder får en så god oplevelse på dkcompany.dk som muligt.

• Sikkerhedsforhold, da vi har en væsentlig interesse i, at det er sikkert at anvende dkcompany.dk, og fordi vi så kan efterforske eventuelt misbrug.

Vores brands indsamler desuden oplysninger om til til brug for levering af bestilte varer (indsamlingen sker for at opfylde en aftale med dig).

Vi opbevarer dine persondata i en periode på fem (5) år, medmindre andet er angivet. Hvor vi behandler dine oplysninger på baggrund af dit samtykke, opbevarer vi dog kun oplysningerne, indtil du måtte tilbagekalde dit samtykke. Ift. sidstnævnte, beholder vi dine informationer indtil a) du fortryder din tilmelding, b) du gør indsigelser imod, at vi bruger dine data eller c) vi ikke har brugt dine informationer inden for de seneste 12 måneder.

Kontakt os endelig, hvis du:

• Er i tvivl, om hvilke informationer vi har indsamlet om dig

• Ønsker, de om dig indsamlede informationer rettet

• Ønsker, de om dig indsamlede informationer slettet

• Ønsker at modsætte dig direkte markedsføring eller gøre indsigelse imod vores behandling af dine persondata baseret på nogle særlige forhold eller din specifikke situation

• Ønsker, at vi begrænser brugen af de indsamlede informationer til kun ren opbevaring (begrænset brug af persondata)

• Ønsker, de om dig indsamlede informationer overført i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format til dig selv eller en 3. part

Vores kontaktinformationer finder du under afsnittet ”Hvem er ansvarlig for dine oplysninger?”.

Når vi behandler dine persondata, er ovenstående desuden også dine rettigheder.

For din sikkerhed vil vi, når du kontakter os bl.a. i forbindelse med indsigelser, bede dig oplyse en eller flere personlige informationer for at kunne verificere, at du er dig. Ønsker du at modsætte dig direkte markedsføring via e-mail, så behøver du ikke at kontakte os, da du blot kan følge anvisningen i den enkelte markedsføringsmail.

Hvem er ansvarlig for dine oplysninger?

Medmindre vi oplyser andet i forbindelse med indsamlingen af dine persondata, så er vi, den dataansvarlige, på dkcompany.dk:
DK Company A/S
La Cours Vej 6
DK-7430 Ikast
CVR 24431118
Telefon: +45 96600700
E-mail: [email protected]
Alle persondata er vi ansvarlige for i henhold til gældende lov om databeskyttelse.

Opbevaring af indsamlet persondata

Vi opbevarer dine persondata sikkert og fortroligt på servere i kontrollerede faciliteter inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

Klagevejledning

Hvis du mener, at DK Company A/S behandler dine oplysninger på en ukorrekt måde, så kontakt os meget gerne (find vores kontaktinformationer i afsnittet herover). Du har selvfølgelig også mulighed for at klage over behandlingen af dine oplysninger eller anden data vedrørende dig ved at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, DK-1300 København K eller www.datatilsynet.dk.

Ændringer og opdateringer

Blandt andet på grund af den hastige ændring på internettet, af lovgivningen samt måden hvorpå vi håndterer dine persondata, kan dette blive nødvendigt eller passende at vi foretager ændringer i denne persondatapolitik. Såfremt vi foretager væsentlige ændringer i politikken, vil vi gøre opmærksom på dette på dkompany.dk og ved henvendelse til den e-mailadresse, vi har registreret på dig.

Denne side er senest opdateret oktober 2020.